Telefonisch

U kan een afspraak maken : on-line of telefonisch (met keuzetoetsen of met de secretaressen) 

Belangrijk te melden bij afspraak : Naam, voornaam, geboortedd., rijksregisternummer, huisarts

Raadplegingen :

Dr. Verdonck : Maandag- en dinsdagvoormiddag en

                         om de 5 weken dinsdagnamiddag

Dr. Schils        Vrijdagvoormiddag en

                        om de 5 weken dinsdagvoormiddag           

Dr. Herssens : Maandag- en donderdagnamiddag tot 's avonds

Dr. Bulthé :      Maandagnamiddag

Dr. Bontinck :  Woensdagvoormiddag om de 14 dagen

Dr. Gielis:        Dinsdagvoormiddag