Telefonisch

U kan een afspraak maken : on-line of telefonisch (met keuzetoetsen of met de secretaressen) 

Belangrijk te melden bij afspraak : Naam, voornaam, geboortedd., rijksregisternummer, huisarts

Raadplegingen :

Dr. Potvin :  Dinsdagvoormiddag + donderdagavond

Dr. Verdonck : Maandag- en donderdagvoormiddag

Dr. Schils        Vrijdagvoormiddag en om de 5 weken 

                        dinsdagvoormiddag vanaf 5/06/2023                  

Dr. Herssens : Maandag- en donderdagnamiddag tot 's avonds

Dr. Selleslagh :  Dinsdag- en woensdagnamiddag

Dr. Bulthé : Maandagnamiddag

Dr. Bontinck :  Maandagvoormiddag om de 14 dagen